Vad är en hjärtstartare?

 En hjärtstartare, eller defibrillator, är en apparat som genom en elektrisk stöt hjälper ett stillastående hjärta att slå igen. Enda sättet att få igång ett hjärta som drabbats av hjärtstopp är hjärt- lungräddning i kombination med en hjärtstartare. 

En hjärtstartare är en enkelt utformad apparat med i allmänhet två knappar, en knapp för på och avstängning och en för att leverera strömstöt. En sladd går mellan apparaten och de två klisterbelagda elektroderna, som man fäster på den drabbades bröstkorg. Apparaten har ett batteri varifrån kraften för strömstöten hämtas. 

De hjärtstartare som vi säljer är självinstruerande både genom att apparaten ger röstinstruktioner,  ljussignaler och genom förklarande bilder. Röstinstruktionerna är på svenska, eller annat språk om så önskas, ljussignaler och bilder är mycket enkelt och tydligt utformade för att användaren skall kunna följa apparatens råd även i en stressad situation. En elektrisk chock levereras av användaren genom en knapptryckning, men bara om apparaten tillåter det. Det går  alltså inte att ge en elektrisk stöt av misstag eller på någon som inte drabbats av ett hjärtstopp. 

Med andra ord: du kan inte göra fel!

 Varför skall vi ha en hjärtstartare?

 Tid är vid ett hjärtstopp kritiskt för chansen att överleva. I Sverige sker 6000 hjärtstopp utanför sjukhus per år. Av dessa överlever ungefär 600 personer, ca 10%. Denna dystra siffra skulle kunna öka betydligt.

Studier visar att om hjärt- och lungräddning påbörjas omedelbart och en strömstöt från en hjärtstartare levereras inom tre minuter efter att ett hjärtstopp inträffar kan uppemot 70% överleva. Sannolikt ökar chanserna för överlevnad ytterligare vid ännu snabbare handläggning. Alltså, ju närmare en hjärtstartare finns desto fortare går det att få en hjärtstartare på plats och möjligheten till överlevnad ökar markant.

Vilken hjärtstartare skall vi välja?

Hjärtstartare finns i en mängd olika fabrikat, varför de också skiljer sig åt gällande detaljer, såsom livslängd på batterier och elektroder. Det finns också andra skillnader mellan de olika fabrikaten, som möjliggör att de passar sämre eller bättre till just er och de egenskaper som just ni efterfrågar. Fråga oss gärna mer om vilken som skulle passa just er bäst. Gemensamt med alla hjärtstartare vi säljer är ovan angivna beskrivning och att de alla är av hög kvalitet men samtidigt prisvärda. 

Vad kostar en hjärtstartare?

Kostnaden för de hjärtstartare vi säljer är mellan ca 14000-22000 kr (exkl. moms). I detta pris ingår en komplett hjärtstartare med batteri och elektroder, alltså en startklar hjärtstartare. I tillägg ingår kostnadsfritt vårt serviceavtal, som bland annat ger kostnadsfri  hantering av reklamationer och vi håller koll på när det är dags att byta elektroder och batterier. 

Batterier och elektroder har en hållbarhet på ca 3-5 år beroende på fabrikat och hur mycket de används i skarpt läge. Byte av elektroder och batteri är den enda kostnaden som tillkommer efter inköp och kostar mellan totalt ca 2000-4000 kr (exkl. moms) per gång beroende på fabrikat och om apparaten används, då elektroderna måste bytas eftersom dessa är engångsartiklar.

I övrigt kostar en hjärtstartare ingenting, men står redo att rädda liv!

Kontakta oss om ni är intresserade eller har frågor om hjärtstartare och/eller utbildning i hjärt-lungräddning och första hjälpen!