HLR för insatspersonal

UTBILDNING MED HJÄRTSTARTARE

SE VÅRA UTBILDNINGAR

NÄR DET OVÄNTADE HÄNDER

Ibland händer det ofattbara och oväntade i vår vardag. Det kan handla om sjukvårdsfall eller olyckshändelser med allvarligt sjuka och skadade personer. I Sverige drabbas ca 6000 människor varje år av oväntat hjärtstopp utanför sjukhus. Har du eller dina kollegor och vänner kunskapen och beredskapen om det ofattbara skulle inträffa i er närhet?
HeartCare Utbildning Sverige
Vid ett hjärtstopp så minskar möjligheten att överleva med 10% för varje oanvänd minut. Därför är det viktigt att snabbt kunna identifiera varningssignaler för att förhindra hjärtstopp. När hjärtstopp har inträffat är det viktigt att snabbt agera. Detta innebär tidig start av HLR och tidigt användande av en hjärtstartare. Vid ett snabbt agerande kan så många som upp till 70% överleva ett hjärtstopp.
Se vår utbildningssida för närmare beskrivning av våra utbildningar i Basal HLR för både barn och vuxna, HLR för insatspersonal och Första hjälpen.

HLR / BARN-HLR / FÖRSTA HJÄLPEN

VI HAR UTBILDNINGEN FÖR ER

Se våra utbildningar

PRODUKTER

ALLT INOM FÖRSTA HJÄLPEN

TILL WEBBSHOPEN